perjantai 15. tammikuuta 2010

MIELENTERVEYSOSAAMISEN AJOKORTTI

Mielenterveysosaamisen ajokorttikoulutus


Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat tavoitteet 2009-2015:
Kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollon alueella työntekijöillä tulee olla perusvalmiudet
tunnistaa ja ottaa puheeksi mielenterveys- ja päihdeongelmat

Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Mielenterveysosaaminen edistää terveyttä, hyvinvointia ja estää sairauksien puhkeamista,
koska ongelmat tunnistetaan varhain, niihin puututaan ja niihin löydetään ratkaisukeinot.

Mielenterveysosaamisen ajokorttikoulutuksen kohderyhmään lukeutuvat ensisijaisesti
sosiaali- ja terveys- sekä koulutus- ja palvelualojen henkilöstö. Kurssi soveltuu kaikille
mielenterveysosaamisen taitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Sisältö

Ennaltaehkäisevä työote ja vuorovaikutuksen ulottuvuudet

· ennaltaehkäisyn käsitteet, periaatteet ja menetelmät

· vuorovaikutuksen ulottuvuudet ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

· mielenterveyden riski- ja suojaavat tekijät

· yleisimmät mielenterveyden häiriöt

· lähisuhdeväkivalta*

* Huom. Kurssimme sisältää myös osion väkivallasta ja sen käsittelystä. Osio sisältyy sosiaali ja
terveysministeriön asettamiin koulutustavoitteisiin.

Varhainen puuttuminen

· puheeksiottamisen ja puuttumisen menetelmät

· toimintaa ohjaavat säädökset

· mielenterveyspalvelut Suomessa

Näkökulma työyhteisöön

· mielenterveysosaamisen tarpeet työyhteisössä

· laaditaan mielenterveysosaamisen kehittämissuunnitelma

Oppimisen menetelmät: Reflektiivinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen ja dialoginen
kirjoittaminen

Hinta: 200€ /osallistuja työyhteisön tiloissa

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää 20h lähiopetusta tai sopimuksen mukaan ja 4 oppimistehtävää (sisältää
ryhmätehtävän). Työyhteisölle räätälöity koulutus on mahdollista toteuttaa
myös ilta- tai viikonloppukursseina.

Toteutamme koulutuksia maanlaajuisesti Suomessa. Varaustilanteen vuoksi seuraavat
kurssit ovat mahdollisia elokuusta 2010 alkaen.

Kaikkiin kysymyksiin lisätietoa antaa vastaava Mielenterveystyön kouluttaja, YTM

Katri Pihlaja.
Puh. 044 996 2124
Katri.Pihlaja@windowslive.com
http://www.mielenterveysosaaja.blogspot.com/

Aikaisemmilla kerroilla halukkaita on ollut enemmän kuin kursseille voitiin
ottaa mukaan. Toimi siis nopeasti ja varmista paikkasi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti